2007-12-19 , сараачсан: dao төрөл: Өрөөлийн цэцэрхэл
Агуу хүн байхын тулд нэгдүгээрт, Итали хүн байх, хоёрдугаарт, Сальвадор Дали гэсэн нэртэй байх гэсэн хоёр үндсэн шаардлагыг хангасан байх ёстой.
С. Дали
Энэ хорвоогийн бүх хүмүүсийг хоёр хэсэгт хувааж болно. Үүнд нэгд Сальвадор Дали хоёрт бусад хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл Энэ хорвоогийн бүх хүнийг би болон бусад гэсэн хоёр хэсэгт л ангилж болно.
С. Дали
Ёс суртахуун гэдэг бол хүмүүсийн бусдын өмнө зүүдэг хуурамч баг юм.
Нищще
Гэртээ ганцаар байхдаа зочинтой байгаа юм шиг, зочинтой байхдаа гэртээ ганцаар байгаа юм шиг бай.
Хэн нэгэн
Юу ч байхгүй хүнд ч гэсэн итгэл найдвар байдаг.
Хэн Нэгэн
Тэмээ зу...